Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

KZ/ŚZ/32/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Ratownictwo medyczne2020-12-29 10:20:45
KZ/ŚZ/33/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Badania Scyntygrafii.2020-12-29 10:19:41
KZ/ŚZ/31/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Badania Scyntygrafii.2020-12-18 12:18:59
KZ/ŚZ/30/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia diagnosty laboratoryjnego, Świadczenia Koordynatora Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.2020-11-30 13:36:45
KZ/ŚZ/29/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia diagnosty laboratoryjnego, Świadczenia Koordynatora Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Świadczenia diagnosty laboratoryjnego – specjalisty mikrobiologii*2020-11-06 13:41:15
KZ/ŚZ/28/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Opiekun Medyczny2020-10-30 14:07:36
KZ/ŚZ/28/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Opiekun Medyczny2020-10-30 12:06:28
KZ/ŚZ/27/2020 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Ratownictwo medyczne2020-10-27 11:19:50
KZ/ŚZ/26/2020 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badania cytologii, histopatologii, barwienie immunohistochemiczne, Bal- badanie Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe2020-10-19 12:59:44
KZ/ŚZ/25/2020 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badania cytologii, histopatologii, barwienie immunohistochemiczne, Bal- badanie Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe2020-10-13 10:17:31