Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Dostawa, dzierżawa oraz serwisowanie koncentratorów tlenu dla potrzeb Domowego leczenia tlenem ZP/TP/11/20212021-11-10 12:49:18
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/10/20212021-11-04 15:00:04
Dostawa wyrobów medycznych i innych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/9/20212021-10-26 14:04:07
Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny - 2 ZP/TP/8/20212021-09-21 14:21:42
Dostawa żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/7/20212021-07-21 14:49:16
Dostawa leku nadroparin calcium i pieluchomajtek dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/6/20212021-07-21 13:28:16
Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny ZP/TP/5/20212021-07-19 14:51:44
Dostawa analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/4/20212021-07-14 14:03:14
PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTARCZANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI - 3 ZP/TP/3/20212021-06-23 13:12:32
PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTARCZANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI ZP/TP/2/20212021-06-10 14:24:31