Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Dostawy pieluchomajtek dla dorosłych na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (ZP/TP/18/2023)2023-11-08 18:14:52
Dostawa, dzierżawa oraz serwisowanie koncentratorów tlenu dla potrzeb Domowego leczenia tlenem oraz oddziałów Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (ZP/TP/17/2023)2023-11-08 18:12:24
Dostawy leków dla szpitali w ramach wspólnego zamówienia (zamówienie ZP/PN/14/2023)2023-10-11 10:27:33
Dostawa systemów i urządzeń w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ramach zawartej umowy z NFZ w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu (nr ZP/TP/16/2023)2023-09-19 07:40:09
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu (zamówienie ZP/TP/15/2023)2023-09-05 10:07:54
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (zamówienie ZP/TP/13/2023)2023-07-10 07:31:28
Przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala chorób płuc w Orzeszu z uwzględnieniem diet i kaloryczności (zamówienie ZP/TP/12/2023)2023-06-27 08:48:56
Dostawy wyrobów medycznych w tym opatrunków specjalistycznych oraz sprzętu medycznego do termolezji dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu (zamówienie ZP/TP/11/2023)2023-05-16 06:50:53
Przygotowanie oraz dostarczanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala chorób płuc w Orzeszu z uwzględnieniem diet i kaloryczności (zamówienie ZP/TP/9/2023)2023-05-15 07:19:24
Dostawy węgla EKO-GROSZEK dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, nr postępowania ZP/TP/10/2023.2023-05-09 18:25:05