Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

KZ/ŚZ/25/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia pielęgniarskie w Hospicjum Domowym2023-11-03 13:29:16
KZ/ŚZ/24/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Badanie RTG w weekendy, dni świąteczne oraz w przypadku braku możliwości wykonania badań w pracowni RTG udzielającego zamówienie.2023-10-20 14:06:21
KZ/ŚZ/22/2023 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: udzielania świadczeń lekarskich w Hospicjum Domowy2023-10-19 09:58:21
KZ/ŚZ/23/2023 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych tj. Oddziale Chorób Płuc, Oddziale medycyny paliatywnej oraz Izbie Przyjęć.2023-10-19 09:58:01
KZ/ŚZ/21/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia opiekuna medycznego2023-10-18 11:54:06
KZ/ŚZ/20/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Badanie RTG w weekendy, dni świąteczne oraz w przypadku braku możliwości wykonania badań w pracowni RTG udzielającego zamówienie.2023-10-10 09:59:45
KZ/ŚZ/19/2023 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Konsultacja psychiatryczna2023-10-09 13:03:53
KZ/ŚZ/18/2023 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: udzielania świadczeń lekarskich w Hospicjum Domowy2023-10-05 10:03:57
KZ/ŚZ/17/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia pielęgniarskie w Oddziale Medycyny Paliatywnej oraz w Oddziale chorób płuc i gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki2023-09-28 13:56:48
KZ/ŚZ/16/2023 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Dyżury lekarskie w oddziałach szpitalnych tj. Oddziale Chorób Płuc, Oddziale medycyny paliatywnej oraz Izbie Przyjęć.2023-09-13 10:30:02