Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

KZ/ŚZ/23/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie,opiekuna medycznego2017-12-22 10:04:50
KZ/ŚZ/24/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach umowy – zlecenia zakresie diagnosty laboratoryjnego2017-12-22 10:03:54
KZ/ŚZ/25/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego2017-12-22 10:03:26
KZ/ŚZ/22/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie2017-11-27 12:20:57
KZ/ŚZ/21/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne opieki lekarskiej w Oddziale Opieki Paliatywnej oraz kierowania Oddziałem Opieki Paliatywnej2017-10-27 12:08:46
KZ/ŚZ/18/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w ramach umowy - zlecenia w zakresie świadczenia pielęgniarskie, sanitariusza szpitalnego, opiekuna medycznego2017-08-31 09:01:55
KZ/ŚZ/20/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badania laboratoryjne i mikrobiologiczne2017-08-25 09:51:43
KZ/ŚZ/19/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego2017-08-04 12:13:10
KZ/ŚZ/16/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badania laboratoryjne i mikrobiogiczne2017-08-03 10:01:53
KZ/ŚZ/15/2017 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie (konsultacje) psychiatrii, laryngologii, chirurgiczne opracowanie rany przewlekłej2017-07-31 12:42:33