Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

KZ/ŚZ/25/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : część nr 1: Tomograf komputerowy (TK), część nr 2: Rezonans magnetyczny (RM), część nr 3: Badanie mammograficzne2019-01-11 14:21:34
KZ/ŚZ/28/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badanie scyntygrafii2019-01-10 13:36:21
KZ/ŚZ/29/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : badania laboratoryjne i mikrobiologiczne cześć nr 1, 22019-01-02 14:09:11
KZ/ŚZ/24/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badania cytologii, histopatologii, barwienie immunohistochemiczne2019-01-02 14:07:18
KZ/ŚZ/30/2018 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie Świadczenia diagnosty laboratoryjnego, koordynatora Pracowni diagnostyki laboratoryjnej2019-01-02 14:02:41
KZ/ŚZ/27/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badanie immunofenotypowe2019-01-02 14:01:01
KZ/ŚZ/26/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badanie panendoskopii, kolonoskopii, rektosigmoskopii, cystoskopii2019-01-02 13:59:56
KZ/ŚZ/23/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Badania molekularne2018-12-31 14:18:24
KZ/ŚZ/22/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Przygotowanie i dostawa Udzielającemu Zamówienia leków cytostatycznych2018-12-31 13:52:58
KZ/ŚZ/20/2018 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie : Badanie angio TK2018-12-31 12:57:46