Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Dostawa wyrobów medycznych i leków różnych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/1/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-01-31 14:40:56
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-01-31 14:40:56
Wyświetleń dokumentu: 1611
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a009580a-efce-4ed6-ab45-0c6433a9a919

Dostawa żywienia pozajelitowego wraz z najmem pomp dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/2/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-02-11 12:50:43
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-02-11 12:50:43
Wyświetleń dokumentu: 3157
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/74881bd6-f57c-434d-8781-b36f83110605

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/3/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-02-15 14:54:15
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-02-15 14:54:15
Wyświetleń dokumentu: 4704
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70c82b16-a877-4f47-9565-8b469c38143a

Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ZP/TP/4/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-03-18 14:44:49
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-03-18 14:44:49
Wyświetleń dokumentu: 6079
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/41826fc1-3cdc-478e-ba9d-b71642d33958

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszuj ZP/TP/5/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-05-13 14:02:44
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-05-13 14:02:44
Wyświetleń dokumentu: 7264
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e75e0116-a5bb-48c9-be75-c49be47a362b

Dostawa odczynników i części eksploatacyjnych do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - 2 ZP/TP/6/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-05-13 14:05:18
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-05-13 14:05:18
Wyświetleń dokumentu: 8448
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0bb61c3-b6b4-4c70-bec7-cc2cb1b3819e

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu - 2 ZP/TP/7/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-05-24 14:21:28
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-05-24 14:21:28
Wyświetleń dokumentu: 9613
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c15e51cd-e202-451e-b705-cf566c5f30b7

PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTARCZANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU Z UWZGLĘDNIENIEM DIET I KALORYCZNOŚCI ZP/TP/8/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-05-27 13:52:22
Osoba modyfikująca: Joanna Jakubiec Data modyfikacji: 2022-06-13 13:39:31
Wyświetleń dokumentu: 10818
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b87f6ba-8b95-4948-b0af-a2d33838c887

Dostawa środków dezynfekcyjnych do endoskopu dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/9/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-07-01 14:00:04
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-07-01 14:00:04
Wyświetleń dokumentu: 11857
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a6db8a2-9b71-47af-802f-80ffaab7165e

Dostawa leków dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/10/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-09-22 13:17:10
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-09-22 13:17:10
Wyświetleń dokumentu: 12647
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f9e9b412-61ce-4f82-b9f2-945dd8911edd

Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego wraz z najmem pomp dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/11/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-09-23 14:26:37
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-09-23 14:26:37
Wyświetleń dokumentu: 13425
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/add5946d-e8d7-4f65-a6f2-9d5a7b8e6ba3

Zakup i wdrożenie infrastruktury, w tym urządzeń, oprogramowania i usług podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu ZP/TP/12/2022

Autor dokumentu: Joanna Jakubiec
Osoba publikująca: Joanna Jakubiec Data publikacji: 2022-10-06 14:22:12
Osoba modyfikująca: Data modyfikacji: 2022-10-06 14:22:12
Wyświetleń dokumentu: 14122
PDF

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poprzez platformę miniPortal. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące postępowania dostępne są pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/334dd03b-409a-4031-ae81-3b0d2824694e

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 aktualna 2022-10-06 14:22:12Joanna Jakubiec