Biuletyn Informacji Publicznej
Szpitala Chorób Płuc w OrzeszuObowiązek informacyjny

Autor dokumentu: Tomasz Piesiur
Osoba publikująca: Tomasz Piesiur Data publikacji: 2018-05-29 18:15:53
Osoba modyfikująca: Administrator Biuletynu Data modyfikacji: 2018-12-19 10:50:19
Wyświetleń dokumentu: 1090
PDF

Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu jest Pan Tomasz Piesiur, kontakt: iod@szpitalorzesze.pl

Z uwagi na zmianę stanu prawnego dotyczącego ochrony praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych i tożsamości, jesteśmy zobowiązani przekazać Państwu informację w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO/rozporządzenie 2016/679.

Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z wielu obowiązków nałożonych na administratora danych, czyli  Szpital Chorób Płuc w Orzeszu - (43-180 Orzesze, ul.Gliwicka 20)  jest przekazanie stosownych informacji osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
SZPITAL CHORÓB PŁUC UL. GLIWICKA 20, 43-180 ORZESZE,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@szpitalorzesze.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi diagnostyczne, transportowe i sekcji zwłok,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.
 

 

 

Załączniki do pobrania
ZałącznikData plikuRozmiar pliku

Historia dokumentu
WersjaDataZmodyfikowane przez
Wersja 1 2018-05-29 18:15:53Tomasz Piesiur
Wersja 2 2018-05-29 18:20:31Tomasz Piesiur
Wersja 3 aktualna 2018-12-19 10:50:19Administrator Biuletynu